بسیاری از بدرفتاری‌های جنسی جرم‌انگاری نشده است

حقوقدان و پژوهشگر حقوق با تاکید بر اینکه برای برخورد با بدرفتاری‌های جنسی باید سامان فرهنگی و حقوقی در نظر گرفته شود، گفت: در نظام حقوقی، طیف بسیار گسترده‌ای از مصادیق بدرفتاری‌های جنسی اساسا جرم‌انگاری نشده است.

به گزارش تازه‌نیوز و به نقل از ایسنا، الهام لامعی رامندی روز دوشنبه  با تاکید بر اینکه خشونت جنسی بیش از اینکه یک موضوع  حقوقی باشد مقوله ای فرهنگی است، افزود: تجاوز حادترین و شدیدترین نوع خشونت جنسی است اما پدیده خشونت جنسی منحصر به  تجاوز نیست بلکه شامل چشم‌چرانی، متلک‌پراکنی، تبعیض شغلی و حرفه ای جنسی، توهین جنسی و جنسیتی، توجه جنسی ناخواسته، تماس جنسی ناخواسته، تقاضای هرگونه عمل جنسی در مقابل امتیاز حرفه‌ای یا تحصیلی، عمل فیزیکی خشونت آمیز جنسی و در نهایت تجاوز است.

وی ادامه داد: درک پدیده بد رفتاری‌های جنسی به طور کل سبب می‌شود که سطوح تحلیل حقوقی در رابطه با هر یک از مصادیق تفاوت داشته باشد اما برای مصادیق بدرفتاری های جنسی جرم‌انگاری نشده، بنابراین در این موضوع، نظام حقوقی نه تنها پیشرو نیست بلکه هنوز دچار نقص‌های خاصی است.

لامعی رامندی اظهار داشت: همه اینها به نظر می‌آید که سبب شود به جای طرح موضوع از طریق رسمی، آلام بزه‌دیده بدرفتاری جنسی، در فضای مجازی مطرح شود و هر کس به دیگری اتهامی وارد کند.

این حقوقدان افزود: در عین حال، گرچه بدرفتاری جنسی امری ناپسند و خطرناک است اما احتمال بدرفتاری اخلاقی و تسویه حساب نسبت به دیگران و از بین بردن اعتبار دیگران هم به همان اندازه بدرفتاری محسوب می‌شود. التهاب های ناشی از موج عمومی بیان تجربیات آزار و تعرض جنسی در فضای مجازی به بهانه بد رفتاری جنسی موجب بد رفتاری اخلاقی و تسویه حساب های شخصی می شود.

وی اضافه کرد: در بعد حقوقی نیازمند رویکرد و نگرش روشن به پدیده بدرفتاری جنسی هستیم یعنی اگر بکوشیم تا وضعیت را در نظام حقوقی حل کنیم، کار به فضای مجازی نخواهد کشید.

لامعی رامندی با اشاره به طرح تجربیات بدرفتاری های جنسی در فضای مجازی ادامه داد: بسیاری از این تجربیات تلخ، بازه زمانی طولانی از آن گذشته که تقریبا اثبات ادعا می‌توان گفت محال است و اگر تجاوز باشد اثبات آن به بسیار دشوار است همچنین اثبات طیف مسائل متعددی از بدرفتاری های جنسی هم ناشدنی است.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.