جدول پخش مدرسه تلویزیونی یکشنبه ۶ مهر

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز یکشنبه ۶ مهر ۹۹ اعلام شد.

به گزارش تازه‌نیوز و به نقل از تسنیم، جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز یکشنبه ۶ مهر ۹۹ اعلام شد.

 

شبکه ‌آموزش
ساعت ۷:۴۵ تا ۸ آموزش درس تربیت بدنی

 

فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت ۸ تا ۸.۳۰ دانش فنی پایه /پودمان اول – پایه ۱۰- رشته صنایع چوب – شاخه فنی

ساعت ۸.۳۰ تا ۹ نازک دوزی /مدلسازی دامن – پایه ۱۰ – درس خیاطی – شاخه کاردانش

ساعت ۹ تا ۹.۳۰ کاربر رایانه – پایه ۱۰ و۱۱ -رشته کامپیوتر – شاخه کاردانش

ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵ کارگاه نوآوری و کارآفرینی- پایه ۱۱- شاخه کاردانش و فنی و حرفه ای

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰ اخلاق حرفه ای- پودمان ۱شایستگی ۱ -پایه ۱۲ -شاخه کاردانش و فنی و حرفه ای

 

دوره ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰ تا ۱۱ بازی و ریاضی پایه اول

ساعت ۱۱ تا۱۱:۳۰ فارسی و نگارش پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا۱۲:۱۰ فارسی و نگارش پایه سوم

ساعت۱۲:۱۰ تا۱۲:۴۰ علوم تجربی و تفکر پایه چهارم

ساعت۱۲:۴۰ تا۱۳:۱۰ مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه پنجم

ساعت۱۳:۱۰ تا۱۳:۴۰ فارسی و نگارش پایه ششم

 

متوسطه اول:

ساعت ۱۴.۳۰ تا ۱۵ ریاضی -زیر مسئله و حل مسئله ساده تر پایه هفتم

ساعت ۱۵ تا ۱۵.۳۰ ریاضی-صرب و تقسیم عددگویا پایه هشتم

ساعت ۱۵.۳۰ تا ۱۶ ریاضی-نمایش مجموعه اعداد پایه نهم

 

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ۱۶ تا ۱۶.۳۰ تولید محتوای الکترونیکی – آموزش نرمافزار Nitro PDF

 

متوسطه دوم

ساعت ۱۶.۳۰ تا ۱۷ شیمی ۱ پایه۱۰- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷ تا ۱۷.۳۰ شیمی ۳ پایه ۱۲ رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷.۳۰ تا ۱۸ زیست شناسی ۱ پایه دهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰ تا ۲۰.۲۵ ریاضی ۱ الگو و دنباله پایه ۱۰ رشته علوم تجربی

ساعت ۲۰.۲۵ تا ۲۰.۵۰ فیزیک۲ برآیند میدان های الکترونیکی پایه ۱۱ رشته علوم تجربی

 

شبکه ۴

ساعت۷:۳۰درس جامعه شناسی ۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت۸ درس دین وزندگی۲پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت۸:۳۰درس دین وزندگی۱پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانی

ساعت۱۰:۱۵درس فلسفه۲ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت۱۰:۴۵درس زبان خارجی۳ پایه۱۲مشترک تمام رشته ها

ساعت۱۱:۱۵درس فارسی۱پایه۱۰ مشترک تمامی رشته ها

ساعت۱۱:۴۵درس روانشناسی پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت۱۲:۱۵درس هندسه۱ پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک

ساعت۱۲:۴۵درس آمارواحتمال پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک

ساعت۱۳:۱۵درس هندسه۱ پایه۱۰ رشته ریاضی فیزیکش

 

شبکه قرآن ومعارف اسلامی

ساعت۱۵درس اخلاق اسلامی۳ پایه۱۲رشته علوم ومعارف اسلامی

ساعت۱۵:۳۰درس اخلاق اسلامی ۲پایه۱۱رشته علوم ومعارف اسلامی

ساعت۱۶درس اخلاق اسلامی۱پایه ۱۰رشته علوم ومعارف

ساعت۱۶:۳۰درس پیامهای آسمانی ۷ متوسطه دوره اول

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.