جدول پخش مدرسه تلویزیونی پنجشنبه ۱۰ مهر

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز پنجشنبه ۱۰ مهر ۹۹ اعلام شد.

به گزارش تازه‌نیوز و به نقل از تسنیم، جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز پنجشنبه ۱۰ مهر ۹۹ اعلام شد.

 

شبکه ‌آموزش:

ساعت ۷.۴۵ تا ۸ آموزش درس تربیت‌بدنی

 

فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت ۸  تا ۸.۳۰ عربی / رشته مشترک-پایه ۱۰ -فنی و حرفه ای و کار و دانش

ساعت ۸.۳۰ تا ۹ دانش فنی تخصصی/رشته شبکه و نرم افزار -پایه ۱۲-فنی و حرفه ای

ساعت ۹ تا ۹.۳۰ مراقبت از سلامت کودک -رشته تربیت کودک -پایه ۱۰ – کار و دانش

ساعت ۲۰.۵۰ تا ۲۱.۱۵ نقشه کشی – رشته فنی رایانه -پایه ۱۰- شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۲۱.۱۵ تا ۲۱.۵۰ آموزش نرم افزار کورل  – رشته کامپیوتر   – پایه ۱۰- شاخه کار و دانش

 

دوره ابتدایی

ساعت ۱۰.۳۰ تا ۱۱  فارسی و نگارش   پایه اول

ساعت ۱۱ تا ۱۱.۳۰ فارسی و نگارش  پایه  دوم

ساعت ۱۱.۳۰ تا ۱۲.۱۰ بازی و ریاضی    پایه سوم

ساعت ۱۲.۱۰ تا ۱۲.۴۰ فارسی و نگارش  پایه چهارم

ساعت ۱۲.۴۰ تا ۱۳.۱۰ علوم تجربی و تفکر   پایه پنجم

ساعت ۱۳.۱۰ تا ۱۳.۴۰ فارسی و نگارش   پایه ششم

 

متوسطه اول

ساعت ۱۴.۳۰ تا ۱۵ عربی/تدریس بخش دوم درس اول    پایه هفتم

ساعت ۱۵ تا ۱۵.۳۰ عربی/تمرین های درس اول    پایه هشتم

ساعت ۱۵.۳۰ تا ۱۶ عربی/تمرین های درس اول   پایه نهم

 

 دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ۱۶ تا ۱۶.۳۰  طرح درس نویسی با رویکرد آموزش مجازی

 

متوسطه دوم

ساعت ۱۶.۳۰ تا ۱۷  امادگی دفاعی –  پایه ۱۰- مشترک تمام رشته ها

ساعت ۱۷ تا ۱۷.۳۰  کار گاه کار آفرینی و تولید – پایه ۱۱- مشترک تمام رشته ها

ساعت ۱۷.۳۰ تا ۱۸  زیست شناسی ۱ –  پایه ۱۰ -رشته علوم تجربی

ساعت ۲۰ تا ۲۰.۲۵ ریاضی  ۱ /دنباله های حسابی و هندسی -پایه ۱۰ رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰.۲۵ تا ۲۰.۵۰  فیزیک ۳ /سرعت متوسط-  پایه ۱۲-رشته علوم تجربی

 

شبکه ۴

ساعت ۷.۳۰ درس ریاضی آمار ۱ پایه ۱۰ ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت ۸ درس تاریخ ۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت ۸.۳۰ درس نگارش ۲پایه ۱۱ مشترک تمام رشته ها

ساعت ۱۰.۱۵  درس علوم وفنون ادبی ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی

ساعت ۱۰.۴۵ درس زبان خارجی ۲ پایه ۱۱ مشترک تمام رشته ها

ساعت ۱۱.۱۵ درس علوم وفنون ادبی ۲  پایه ۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی علوم ومعارف اسلامی

ساعت ۱۱.۴۵ درس دین وزندگی ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت ۱۲.۱۵ درس  هندسه ۳ پایه ۱۲ رشته ریاضی فیریک

ساعت ۱۲.۴۵ درس هندسه ۲  پایه ۱۱ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۳.۱۵ درس هندسه ۳ پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک

 

شبکه قرآن ومعارف

ساعت ۱۵ درس عربی زبان قران ۲ پایه ۱۱ رشته  علوم ومعارف

ساعت ۱۵.۳۰درس عربی زبان قران ۱ پایه ۱۰ رشته علوم ومعارف اسلامی

ساعت ۱۶ درس عربی زبان قران ۳ پایه ۱۲ رشته علوم ومعارف

ساعت ۱۶.۳۰ درس  پیامهای آسمانی  نهم دوره متوسطه اول.

مطالب مرتبط
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.