جدول پخش مدرسه تلویزیونی سه شنبه ۲۸ اردیبهشت

براساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی برای سه شنبه ۲۸ اردیبهشت در تمام مقاطع تحصیلی مشخص شد.

به گزارش تازه‌نیوز، آموزش و پرورش برنامه آموزشی مدرسه تلویزیونی سه شنبه ۲۸ اردیبهشت را مشخص کرد.

شبکه آموزش
آموزش درس تربیت‌بدنی
ساعت ۷:۴۵تا ۸

فنی و حرفه‌ای و کاردانش

ساعت٨ تا ٨:٣٠
عملیات تکمیلی -رشته تربیت بدنی- پایه ۱۲- شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت٨:٣٠ تا ۹:۰۰
کارگاه گرافیک – پایه۱۲-رشته گرافیک -شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۹تا۹:۳۰
دانش فنی تخصصی- پایه ۱۲- رشته مکانیک خودرو – شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۲۰:۵۰تا۲۱:۱۵
ارزیابی وضعیت مصدوم – رشته تربیت بدنی – پایه ۱۰-شاخه فنی و حرفه‌ای
ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰
طراحی پوستر – رشته گرافیک – پایه ۱۲- -شاخه فنی و حرفه‌ای

۶پایه ابتدایی

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠
فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰
جشن الفبا پایه اول

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰
مطالعه و مهارت‌های اجتماعی پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰
بازی و ریاضی پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰
فارسی و نگارش پایه پنجم

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰
فارسی و نگارش پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰
آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰
علوم تجربی پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰
علوم تجربی پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶
علوم تجربی پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ۱۶:۳۰تا ١۶:۵۰
آموزش معلمان تولید محتوای الکترونیکی

متوسطه دوم

ساعت ١۶:۵۰تا١٧:۱۰
شیمی سه – پایه ۱۲- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ١٧:۱۰تا ١٧:۳۰
شیمی سه – پایه ۱۲ – رشته علوم تجربی و ریاضی و فیزیک

ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰
شیمی سه – پایه ۱۲- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۸:۰۰تا ۱۸:۳۰
شیمی سه – پایه ۱۲- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
ساعت ۲۰:۰۰تا ۲۰:۳۰
زمین شناسی – پایه ۱۱- رشته علوم تجربی
ساعت ۲۰:۳۰تا ۲۰:۵۰
تاریخ معاصر – پایه ۱۱- مشترک تمام رشته‌ها

شبکه ۴

ساعت۷:۳۰درس جغرافیا۳
پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی
ساعت۷:۵۵

درس علوم وفنون ادبی۱ پایه۱۰رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی
ساعت۸:۲۰

درس منطق پایه۱۰رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی
ساعت۸:۴۵

درس انسان ومحیط زیست پایه۱۱ مشترک تمام رشته‌ها
ساعت۹:۱۰

درس فارسی۳ پایه۱۲ تمامی رشته‌ها
ساعت۹:۳۵

درس فارسی۳پایه۱۲مشترک تمامی رشته‌ها
ساعت۱۰

درس سلامت وبهداشت پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی
ساعت۱۰:۲۵

درس جغرافیا۲ پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی
ساعت۱۰:۵۰

درس فیزیک۱ پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک
ساعت۱۱:۱۵

درس فیزیک۱پایه ۱۰رشته ریاضی فیزیک

شبکه قرآن و معارف سیما

متوسطه دوم

ساعت ۸ تا ۸:۳۰ صبح – اصول عقاید ۲ – پایه ۱۱ – رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ۸:۳۰ تا ۹ صبح – تاریخ اسلام ۲ – پایه ۱۱ – رشته علوم و معارف اسلامی

ابتدایی

ساعت ۱۱ تا ۱۱:۳۰ – هدیه‌های آسمان چهارم دبستان

ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲ – آموزش قرآن چهارم دبستان

متوسطه دوم

ساعت ١۵ تا ١۵:٣٠ – عربی، زبان قرآن ۲ – پایه ۱۱ – رشته علوم و معارف اسلامی

متوسطه اول

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ – پیام‌های آسمان پایه هشتم

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.