جدول دروس مدرسه تلویزیونی ۱۷ خرداد

جدول دروس مدرسه تلویزیونی دوشنبه ۱۷ خرداد برای دانش‌آموزان تمام مقاطع تحصیلی از شبکه‌‌های آموزش و چهار اعلام شد.

به گزارش تازه‌نیوز، جدول دروس مدرسه تلویزیونی دوشنبه 17 خرداد به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:

فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت۱۱:۰۰ تا ۱۱:۲۰
سرویس سیستم خنک کاری موتور -رشته مکانیک خودرو- پایه ۱۰- شاخه فنی و حرفه ای

ساعت۱۱:۲۵تا ۱۱:۵۰
کارشناسی رنگ و بدنه – رشته مکانیک خودرو – پایه ۱۱-شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۱۱:۵۰تا۱۲:۱۵
تکنیک کهنه کاری -رشته صنایع چوب و مبلمان-پایه ۱۲-شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۱۲:۱۵تا۱۲:۴۰
طراحی چهره کامل با پاستل- رشته چهره سازی – پایه ۱۱-شاخه کاردانش

ساعت۱۲:۴۰ تا ۱۳:۰۰
جنسیت سازی با تکنیک آب مرکب – رشته چهره سازی – پایه ۱۰-شاخه کاردانش

متوسطه دوم :

ساعت ١۶:۰۰تا ١۶:۳۰
زیست سه (حل نمونه سوالات امتحان نهایی)- پایه ۱۲ – رشته علوم تجربی

ساعت ١۶:۳۰تا١٧:۰۰
زیست سه (حل نمونه سوالات امتحان نهایی)- پایه ۱۲ – رشته علوم تجربی

ساعت ۱۷:۰۰تا ۱۷:۳۰
زیست سه (حل نمونه سوالات امتحان نهایی)- پایه ۱۲ – رشته علوم تجربی

ساعت ۲۰:۴۰ تا ۲۱:۱۰
فیزیک سه – پایه ۱۲- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۱:۱۰ تا ۲۱:۴۰
شیمی یک( مرور )- پایه ۱۰ – رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

شبکه ۴

ساعت ۸زبان انگلیسی پایه دوازدهم (انسانی )
ساعت۸:۳۰ زبان انگلیسی پایه دوازدهم(انسانی)
ساعت۹زبان انگلیسی. پایه دوازدهم(انسانی)
ساعت۹/۳۰ زبان انگلیسی پایه دوازدهم(انسانی)
ساعت۱۰زبان انگلیسی ۳پایه دوازدهم ( انسانی )
ساعت ۱۰:۳۰ زبان انگلیسی ۳ پایه دوازدهم(انسانی )

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.