حواست به سینی چای باشد!

گاهی اوقات برای اینکه در سخت‌ترین شرایط، زندگی خوب و راحتی داشته‌باشیم، باید حواسمان به دیگران هم باشد.

به گزارش تازه نیوز، مرحوم آیت الله حائری شیرازی در تمثیلی زیبا سنت خداوندی در حمایت از بندگانش را چنین تبیین می‌نمایند: اگر سینی چای را جلوی شما گرفتند؛ شما یک استکان برداشتی دادی به کناریت، یکی دیگر برداشتی برای شخص دیگر، یکی دیگر برای شخص دیگر و… تا وقتی از سینی استکان برمی‌داری برای دیگری، سینی را در مقابل شما نگه می‌دارند؛

اما اگر سینی را آوردند و برای خودت برداشتی سینی را می‌برند برای دیگری؛
عطای خدا هم چنین است
اگر از عطای خدا به خودت، به دیگران هم دادی، سینی عطا را از مقابلت بر نمی‌دارند؛
هم حاجت خود را رفع می‌کنی، هم سبب رسیدن عطای خدا به دیگران هم‌ می‌شوی؛
به جای آنکه دستت جلوی خلق دراز باشد (با ذلت و منت و …) دستت با عزت در سینی عطای خداست و به دستت خیر نیز برای دیگران جاری می‌شود.

گزارش از: افسانه سادات موسوی

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.