جدول پخش مدرسه تلویزیونی شنبه ۱۳ مهر

بر اساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی برای یکشنبه، ۱۳ مهر در تمام مقاطع تحصیلی مشخص شد.

به گزارش تازه‌نیوز و به نقل از باشگاه خبرنگاران، آموزش و پرورش برنامه آموزشی مدرسه تلویزیونی را برای یکشنبه، ۱۳ مهر مشخص کرد، مدرسه تلویزیونی در کنار شبکه شاد مکمل آموزشی برای دانش آموزان در مقاطع مختلف است و آن‌ها می‌توانند از ظرفیت موجود برای آموزش و تقویت دانسته‌های خود بهره بگیرند.

جدول پخش آموزش‌ها در شبکه آموزش، شبکه چهار و شبکه قرآن  برای مقاطع تحصیلی ابتدایی، متوسطه اول و دوم به قرار زیر است:

شبکه ‌آموزش

آموزش درس تربیت‌بدنیساعت ۷:۴۵تا ۸

فنی و حرفه ای و کاردانش:

دوخت دامن -درس طراحی مدل سازی- پایه ۱۰/ شاخه کاردانش و فنی حرفه ایساعت٨ تا ٨:٣٠
آموزش نرم افزار -اتوکد / جلسه دوم /فنی حرفه ایساعت٨:٣٠ تا٩
درس نقشه کشی رشته رایانه -پایه ۱۰ – شاخه فنی وحرفه ایساعت ۹تا۹:۳۰
ساده سازی اشکال – پایه ۱۲ -رشته گرافیک -شاخه کاردانش و فنی وحرفه ایساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵
دانش فنی – رشته الکترونیک – پایه۱۰ – شاخه فنی و حرفه ایساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰

پایه ابتدایی:

بازی و ریاضی پایه اولساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠
فارسی و نگارش پایه دومساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰
فارسی و نگارش پایه سومساعت ۱۱:۳۰تا۱۲:۱۰
علوم تجربی و تفکر پایه چهارمساعت۱۲:۱۰ تا۱۲:۴۰
مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه پنجمساعت۱۲:۴۰ تا۱۳:۱۰
فارسی و نگارش پایه ششمساعت۱۳:۱۰ تا۱۳:۴۰

متوسطه اول:

ریاضی-روش نمادین و حل چند مسئله پایه هفتمساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰
ریاضی- یادآوری عدد های اول پایه هشتمساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠
ریاضی – اجتماع و اشتراک مجموعه ها پایه نهمساعت ١۵:٣٠ تا ١۶

دوره آموزش مجازی متوسطه :

تولید محتوای الکترونیک- آموزش نرم افزار تبدیل فرمتساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ :

متوسطه دوم :

شیمی ۱ – پایه ۱۰- علوم تجربی و ریاضی فیزیک ساعت ١۶:٣٠ تا١٧
شیمی ۳ – پایه ۱۲- علوم تجربی و ریاضی فیزیک ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠
زیست ۱ – پایه ۱۰-رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیکساعت ١٧:٣٠ تا١٨
ریاضی ۲/ معادلات گویا و گنگ – پایه۱۱ -رشته علوم تجربی ساعت ٢٠تا٢:٢۵
ریاضی۲ /درس معادلات گویا و گنگ پایه۱۱رشته علوم تجربی ساعت٢٠:٢۵ تا٢:۵٠

شبکه ۴

درس علوم وفنون ادبی۳ پایه۱۲/ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامیساعت۷:۳۰
درس دین وزندگی۲پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانیساعت۸
درس دین وزندگی۱پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانیساعت۸:۳۰
درس فلسفه۲ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامیساعت۱۰:۱۵
درس زبان خارجی۳ پایه۱۲مشترک تمام رشته هاساعت۱۰:۴۵
درس فارسی۱پایه۱۰ مشترک تمامی رشته هاساعت۱۱:۱۵
درس روانشناسی پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامیساعت۱۱:۴۵
درس هندسه۱ پایه۱۰رشته ریاضی فیزیکساعت۱۲:۱۵
درس آمار و احتمال پایه۱۱رشته ریاضی فیزیکساعت۱۲:۴۵
درس هندسه۱ پایه۱۰ رشته ریاضی فیزیکساعت۱۳:۱۵

شبکه قرآن و معارف

ساعت۱۵درس اخلاق اسلامی۳ پایه۱۲رشته علوم ومعارف اسلامی
ساعت۱۵:۳۰درس اخلاق اسلامی ۲پایه۱۱رشته علوم ومعارف اسلامی
ساعت۱۶درس اخلاق اسلامی۱پایه ۱۰رشته علوم ومعارف
ساعت۱۶:۳۰درس پیامهای آسمان ۷

 

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.