چرا به ترامپ دگزامتازون زدند؟

رئیس جمهور آخر هفته پس از افت اکسیژن دگزامتازون دریافت کرد.

محققان بیم آن دارند که رئیس جمهور یک دوره شدید از کووید 19 را داشته باشد و به همین خاطر به وی استروئید 6 دلاری تزریق کردند که فقط در بیماران بدحال کار می‌کند.

رئیس جمهور آخر هفته پس از افت اکسیژن دگزامتازون دریافت کرد. این موضوع باعث ایجاد سردرگمی در مورد سلامت رئیس جمهور 74 ساله شده است.

مطالب مرتبط
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.