مرور رده

حوادث

قتل فجیع به خاطر سگ خانگی در پایتخت

پسری که در هواخواهی از یک دختر، دستفروشی را با ضربات چاقو به قتل رسانده بود، در دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه خواهد شد.

قتل رفتگر به خاطر گم شدن جارو!

متهم گفت: قتلی مرتکب نشده‌ام. مقتول دشمن زیاد داشت و یکی از آنها از این فرصت استفاده کرده و او را به قتل رسانده است.
بارگذاری مطالب بیشتر