مرور برچسب

آمریکا

چراغ سبز آمریکا به هوآوی!

شرکتهای سونی و امنی ویژن تکنولوژیز مجوزهای آمریکا را برای ازسرگیری فروش برخی از حسگرهای تصویری به شرکت هواوی…