مرور برچسب

آنگلا مرکل

کیف آنگلا مرکل را دزدیدند!

مرکل که در حال خرید از فروشگاهی در برلین بوده، کیف خود را در چرخ دستی قرار داده بود و ناگهان دید که کیفش در چرخ…

آن روی مرکل

فارن پالیسی در گزارشی به قلم Matthias Matthijs و R. Daniel Kelemen نوشت: در این تابستان، همزمان با کاهش شیوع همه…
بارگذاری مطالب بیشتر