مرور برچسب

امارات

دُبی‌اکسپو تعطیل شد!

احتمال نقش پررنگ اکسپوی دبی در خصوص انتشار ویروس اومیکرون، به تعطیلی موقت این رویداد جهانی منجر شد.