مرور برچسب

ایلان ماسک

ببینید: توئیتر شکار شد!

ایلان ماسک با ارائه پیشنهاد ۴۰ میلیارد دلاری برای خرید کل سهام توییتر تهدید کرده در صورتی که توییتر پیشنهاد او را…
بارگذاری مطالب بیشتر