مرور برچسب

تحریم اقتصادی

باید منتظر قحطی و جنگ باشیم؟

روایتی از مرگ گسترده نیم میلیون کودک عراقی تحت شدیدترین تحریم‌های آمریکا، شاید عده‌ای را که هنوز، مشکلات امروز کشور…