مرور برچسب

دربی

دربی پایتخت لغو شد

معاون استانداری تهران با اشاره به افزایش آلاینده ها، گفت: شهرآورد تهران در زمان اعلام شده برگزار نخواهد شد.
بارگذاری مطالب بیشتر