مرور برچسب

زنان

سهم دختران از زمین سبز

۱۹ مهر ماه، ۱۱ اکتبر، روز جهانی دختران است و هم‌زمانی آن با بحث تکراری حضور زنان در استادیوم، این‌بار جهت دیدار…