مرور برچسب

زندانی

۴۰ هزار زندانی عفو شدند!

حدود ۴۰ هزار نفر در ۱۸ ماه اخیر مشمول عفو قرار گرفتند که نیمی از آنها از زندان آزاد شدند و نیمی دیگر کاهش مجازات…