مرور برچسب

سربازی

مدت آموزشی سربازی مشخص شد

جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی گفت: مدت آموزشی سربازان در سراسر کشور مطابق روال گذشته به مدت ۶ هفته…
بارگذاری مطالب بیشتر