مرور برچسب

سروش صحت

اتهام سروش صحت چه بود؟

در یادداشت سیدعبدالجواد موسوی که منبع اولیه خبر کنار گذاشتن سروش صحت از برنامه «کتاب‌باز» است، از اتهام روشنفکری…
بارگذاری مطالب بیشتر