مرور برچسب

سیدمحمد خاتمی

حمله سعید جلیلی به خاتمی

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: وقتی نتیجه‌محوری رایج نباشد، ممکن است یک نفر ۵ مسئولیت اجرایی را نیز قبول کند تا ۵…