مرور برچسب

فضای مجازی

ایران فیلتر می‌شود!

در حاشیه طرح جنجالی مجلس موسوم به صیانت از کاربران فضای مجازی، محمدصالح رزم‌حسینی کارتون زیر را منتشر کرد.