مرور برچسب

فضای مجازی

«شنای پروانه» قاچاق شد

فیلم «شنای پروانه» برنده بهترین فیلم از نگاه تماشاگران در سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر قاچاق شد.