مرور برچسب

فقر

فقر مطلق بیشتر هم خواهد شد

رییس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: آقای رییس جمهور اعلام کردند که دیگر نباید فقر مطلق وجود…

خرید فراموش نشود!

همه ما روزانه با انسان‌های شریفی مواجه می‌شویم که شرافتمندانه برای زندگی خود کار می‌کنند، یک خرید جزیی و حتی…
بارگذاری مطالب بیشتر