مرور برچسب

فیلترینگ

ایران فیلتر می‌شود!

در حاشیه طرح جنجالی مجلس موسوم به صیانت از کاربران فضای مجازی، محمدصالح رزم‌حسینی کارتون زیر را منتشر کرد.

اینترنت ایران چینی می‌شود!

طرح «صیانت از کاربران و فضای مجازی» چند روز پیش از دستور کار مجلس خارج شد. اما کنار گذاشتن این طرح به معنای منتفی…