مرور برچسب

مجلس شورای اسلامی

ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کنید!

وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار آن شد تا نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی یک تصمیم انقلابی درخصوص حذف ارز ۴۲۰۰…