مرور برچسب

مجلس شورای اسلامی

ظریف به مجلس فرا خوانده شد

مجتبی ذوالنوری گفت: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهارات آقای ظریف را با حضور شخص آقای وزیر در کمیسیون مورد…