مرور برچسب

مهاجرت

ببینید: درد ترک وطن!

بحران مهاجرت و ترک وطن، با فرار افغان‌ها از کشورشان در پی قدرت‌گیری طالبان، دوباره به معضل بزرگی برای جامعه جهانی…