مرور برچسب

چین

چین رهبر جهانی فناوری ۵G

چین در ماه سپتامبر، سه ماه زودتر از موعد مقرر، هدف ساخت سالانه ۶۹۰ هزار ایستگاه پایه ۵G را محقق کرده است.