مرور برچسب

چین

ووهان منشا کرونا نیست!

یکی از اعضای تیم سازمان بهداشت جهانی وجود هرگونه مدرکی مبنی بر معرفی شهر ووهان به عنوان منشا شیوع ویروس کرونا را رد…