مرور برچسب

کارت سوخت

کارت سوخت حذف می‌شود؟

معاون اقتصادی رئیس‌جمهور دو روز پیش در نامه‌ای خواهان شروع آزمایشی اختصاص سهمیه بنزین به جای خودرو به افراد شد. اما…

کارت سوخت حذف می‌شود؟

رئیس کمیسیون انرژی در پاسخ به این سوال که آیا خبر اختصاص ماهانه ۵۰ وان به هر فرد صحت دارد، افزود: این طرح در صورت…
بارگذاری مطالب بیشتر