مرور برچسب

کارلوس کیروش

کیروش پنهانی از ایران رفت؟

سرمربی تیم ملی فوتبال در حالی کشور را ترک کرد که اکثر اعضای هیئت رئیسه اطلاعی از نحوه تسویه حساب و بحث پیرامون…
بارگذاری مطالب بیشتر