مرور برچسب

کودکان

ببینید: این حقش نیست!

هزاران کودک در سراسر دنیا گرفتار کار اجباری و فقر هستند و برخلاف آن چیزی که حقشان است، در شرایط سخت کار می‌کنند.
بارگذاری مطالب بیشتر