مرور رده

جهان

نفت به مدار رشد بازگشت

با پیش بینی کمبود عرضه نفت در بازار طی ماه‌های باقی مانده از سال جاری میلادی، قیمت نفت در مبادلات روز جمعه و طی…