مرور رده

ورزش ایران

فرهاد مجیدی و گرانی مرغ

اگر این ارز ۴۲۰۰ تومانی به نهاد‌های مرتبط داده شود و نظارت دقیقی بر آن باشد، مشکلاتی مثل گرانی یا کمیابی برخی…