مرور رده

ایران

خوزستان قرنطینه شد!

استاندار خوزستان، با بیان جزئیات، از قرنطینه این استان به دلیل شیوع بالای کرونا در آن خبر داد.