مرور برچسب

اینترنت ایران

اینترنت را خفه نکنید!

اخیرا طرحی با عنوان صیانت از فضای مجازی در مجلس مطرح شده که نگرانی‌هایی درباره دسترسی آزاد به اینترنت ایجاد کرده…

اینترنت ایران چینی می‌شود!

طرح «صیانت از کاربران و فضای مجازی» چند روز پیش از دستور کار مجلس خارج شد. اما کنار گذاشتن این طرح به معنای منتفی…