مرور برچسب

حقوق کارگران

حقوق کارگران ترمیم می‌شود؟

درحالی که نمایندگان کارگری اعتقاد دارند دستمزد ۱۴۰۲ با توجه به تورم فعلی کشور باید اصلاح شود,‌نمایندگان کارفرمایان…
بارگذاری مطالب بیشتر