مرور برچسب

خشکسالی(بحران آب)

عکس وحشتناک از جاده چالوس!

انتشار دو عکس از دریاچه سد امیرکبیر در جاده چالوس به فاصله زمانی 3سال، با واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی مواجه شد.
بارگذاری مطالب بیشتر