مرور برچسب

عباس عبدی

دور وزارت ارشاد را خط بکشید!

اگر در دهه ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ تولیدات فرهنگی از سوی نهاد‌هایی مثل وزارت ارشاد و صدا و سیما می‌شد و پاسخ نسبی هم می‌گرفت،…