مرور برچسب

عیسی زارع‌پور

دولت دکمه صیانت را زد؟

عیسی زارع پور از اتصال ۹۵ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار به شبکه ملی اطلاعات تا پایان سال 1401 خبر داد.
بارگذاری مطالب بیشتر