مرور برچسب

محمد مهاجری

سازمان تبلیغات هم رها شده!

یک فعال رسانه‌ای اصولگرا با نگارش پیامی در توئیتر نسبت به برگزاری همایش چندهزار نفری در مشهد بدون توجه به مصوبات…