مرور برچسب

مذاکرات وین

برجام و پایان مذاکرات وین

روزنامه آرمان ملی در یادداشتی نوشت: مذاکرات ایران و کشورهای ۱+۴ در وین به نقطه پایانی رسیده و ظرف روزهای آینده…