مرور برچسب

واکسن کرونا

واکسن کرونا رایگان است

قوسیان مقدم گفت: تمامی واکسن‌های توزیع شده در کشور به شکل رایگان است البته تامین واکسن از کشورهای خارجی رایگان نیست…