مرور برچسب

واکسن کرونا

ببینید: مرگ در کلاس درس!

رئیس نظام پزشکی استان قم گفته که در این استان کلاس‌هایی با سوءاستفاده از وجه دینی مردم برای آموزش واکسن هراسی در ۱۰…
بارگذاری مطالب بیشتر