مرور برچسب

واکسن کرونا

واکسن کرونا کی می‌رسد؟

فرمانده ستاد عملیات مدیریت بیماری کرونا در کلانشهر تهران از اعمال جریمه برای افرادی که شیوه نامه‌های بهداشتی را…