جدول پخش مدرسه تلویزیونی دوشنبه ۲۱ مهر

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز دوشنبه ۲۱ مهر ۹۹ اعلام شد.

به گزارش تازه‌نیوز و به نقل از تسنیم، جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز دوشنبه ۲۱ مهر ۹۹ اعلام شد.

 

شبکه ‌آموزش:

آموزش درس تربیت‌بدنیساعت ۷.۴۵ تا ۸

 

فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت ۸ تا ۸.۳۰ طراحی ۱ – رشته گرافیک – پایه ۱۰ شاخه کاردانش و فنی حرفه ای

ساعت ۸.۳۰ تا ۹ آموزش نرم افزار اتوکد جلسه ۴ – مشترک رشته ها – تمامی پایه ها

ساعت ۹ تا ۹.۳۰ نازک دوزی (برش اولیه دامن) -پایه ۱۰- شاخه فنی وحرفه ای

ساعت ۲۰.۵۰ تا ۲۱.۱۵ حقوق ودستمزد – پایه ۱۱- رشته حسابداری -شاخه فنی وحرفه ای

ساعت ۲۱.۱۵ تا ۲۱.۵۰ تاریخ هنر ایران – رشته گرافیک – پایه ۱۰ – شاخه فنی و حرفه ای

 

دوره ابتدایی

ساعت ۱۰.۳۰ تا ۱۱ علوم تجربی و تفکر پایه اول

ساعت ۱۱ تا ۱۱.۳۰ بازی و ریاضی پایه دوم

ساعت ۱۱.۳۰ تا ۱۲.۱۰ بازی و ریاضی پایه سوم

ساعت ۱۲.۱۰ تا ۱۲.۴۰ فارسی و نگارش پایه چهارم

ساعت ۱۲.۴۰ تا ۱۳.۱۰ بازی و ریاضی پایه پنجم

ساعت ۱۳.۱۰ تا ۱۳.۴۰ بازی و ریاضی پایه ششم

 

متوسطه اول

ساعت ۱۴.۳۰ تا ۱۵ ریاضی- معرفی عدد های علامت دار (فصل ۲) پایه هفتم

ساعت ۱۵ تا ۱۵.۳۰ ریاضی- حل نمونه سوال از فصل ۱ و ۲ پایه هشتم

ساعت ۱۵.۳۰ تا ۱۶ ریاضی – مجموعه ها و احتمال پایه نهم

 

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ۱۶ تا ۱۶.۳۰ آموزش مجازی- الگو های طراحی اموزش مجازی

 

متوسطه دوم

ساعت ۱۶.۳۰ تا ۱۷عربی و زبان قرآنی یک – پایه ۱۰- علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷ تا ۱۷.۳۰ عربی و زبان قرآنی ۲- پایه ۱۱- علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷.۳۰ تا ۱۸ عربی و زبان قرآنی ۳ – پایه ۱۲-رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰ تا ۲۰.۲۵ ریاضی -ترکیب توابع – پایه ۱۲ -رشته علوم تجربی

ساعت ۲۰.۲۵ تا ۲۰.۵۰ فیزیک – سرعت لحظه ای – پایه ۱۲- رشته علوم تجربی

 

شبکه ۴

ساعت ۷.۳۰ درس علوم وفنون ادبی ۱ پایه ۱۰ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت ۸ درس جغرافیای ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت ۸.۳۰ درس منطق پایه ۱۰ ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت ۱۰.۱۵ درس فارسی ۳ پایه ۱۲ مشترک تمامی رشته ها

ساعت ۱۰.۴۵ درس انسان ومحیط زیست پایه ۱۱ مشترک تمام رشته ها

ساعت ۱۱.۱۵ درس فارسی ۳ پایه ۱۲ مشترک تمامی رشته ها

ساعت ۱۱.۴۵ درس سلامت وبهداشت پایه ۱۲ مشترک تمام رشته ها

ساعت ۱۲.۱۵ درس جغرافیای ۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت ۱۲.۴۵ درس فیزیک ۱ پایه ۱۰ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۳.۱۵ درس مدیریت خانواده وسبک زندگی پایه ۱۲ مشترک تمام رشته ها

 

شبکه قران ومعارف اسلامی

ساعت ۱۱ درس هدیه آسمانی پایه سوم ابتدایی

ساعت ۱۱.۳۰ درس آموزش قرآن پایه دوم ابتدایی

ساعت ۱۵ درس دین وزندگی ۱ پایه ۱۰ رشته ریاضی و تجربی

ساعت ۱۵.۳۰ درس تاریخ اسلام ۱ پایه ۱۰ رشته علوم ومعارف اسلامی

ساعت ۱۶ درس تاریخ اسلام ۲ پایه ۱۱ رشته علوم ومعارف

ساعت ۱۶.۳۰ درس آموزش قران ۸ متوسطه دوره اول

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.