جدول پخش مدرسه تلویزیونی سه‌شنبه ۸ مهر

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز سه شنبه ۸ مهر ۹۹ اعلام شد.

به گزارش تازه‌نیوز و به نقل از تسنیم،  جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز سه شنبه ۸ مهر ۹۹ اعلام شد.

 

شبکه ‌آموزش

ساعت ۷.۴۵ تا ۸ درس تربیت‌بدنی

 

فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت ۸ تا ۸.۳۰ نقشه کشی رایانه ای – پایه ۱۰ -مشترک فنی و حرفه ای و معماری

ساعت ۸.۳۰ تا ۹ طراحی و مدل یازی /لباس زنانه – پایه ۱۱- شاخه کاردانش و فنی و حرفه ای

ساعت ۹ تا ۹.۳۰ طراحی چهره -رشته چهره سازی -پایه ۱۰ – شاخه کاردانش و فنی و حرفه ای

ساعت ۲۰.۵۰ تا ۲۱.۱۵ مبانی هنر های تجسمی -رشته گرافیک پایه ۱۰ -شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۲۱.۱۵ تا ۲۱.۵۰ اندازه گیری – رشته صنعت – پایه ۱۱ – شاخه فنی و حرفه ای

 

دوره ابتدایی

ساعت ۱۰.۳۰ تا ۱۱ فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ۱۱ تا ۱۱.۳۰ فارسی و نگارش پایه دوم

ساعت ۱۱.۳۰ تا ۱۲.۱۰ بازی و ریاضی پایه سوم

ساعت ۱۲.۱۰ تا ۱۲.۴۰ مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه چهارم

ساعت ۱۲.۴۰ تا ۱۳.۱۰ بازی و ریاضی پایه پنجم

ساعت ۱۳.۱۰ تا ۱۳.۴۰ مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه ششم

 

متوسطه اول

ساعت ۱۴.۳۰ تا ۱۵ علوم تجربی / اندازه گیری در علوم ابزار های آن پایه هفتم

ساعت ۱۵ تا ۱۵.۳۰ علوم تجربی /تغییر شیمیایی در خدمت زندگی پایه هشتم

ساعت ۱۵.۳۰ تا ۱۶ علوم و تجربی /مواد و نقش آن در زندگی پایه نهم

 

آموزش مجازی دوره متوسطه

ساعت ۱۶ تا ۱۶.۳۰ تولید محتوای الکترونیکی – آموزش نرمافزار Nitro PDF

 

متوسطه دوم

ساعت ۱۶.۳۰ تا ۱۷ زیست شناسی ۲- پایه ۱۱- رشته علوم تجربی

ساعت ۱۷ تا ۱۷.۳۰ زیست شناسی ۳- پایه ۱۲- رشته علوم تجربی

ساعت ۱۷.۳۰ تا ۱۸ شیمی۲- پایه ۱۱-رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰ تا ۲۰.۲۵ فیزیک ۱ /یکاها پایه ۱۰ رشته علوم تجربی

ساعت ۲۰.۲۵ تا ۲۰.۵۰ فیزیک ۲/برآیند میدان الکتریکی پایه ۱۱ رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

 

شبکه ۴

ساعت ۷.۳۰ درس جامعه شناسی ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت ۸ درس زبان خارجی ۲ پایه ۱۱ مشترک تمام رشته ها

ساعت ۸.۳۰ ریاضی آمار ۲ پایه ۱۱ ادبیات و علوم انسانی و علوم ومعارف اسلامی

ساعت ۱۰.۱۵ درس جامعه شناسی ۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی

ساعت ۱۰.۴۵ درس جغرافیای ایران پایه ۱۰ مشترک تمام رشته ها

ساعت ۱۱.۱۵ درس جامعه شناسی ۱ پایه ۱۰ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت ۱۱.۴۵ درس زبان خارجی ۳ پایه ۱۲ مشترک تمام رشته ها

ساعت ۱۲.۱۵ درس حسابان ۲ پایه ۱۲ رشته ریاضی فیریک

ساعت ۱۲.۴۵ درس هندسه ۲ پایه ۱۱ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۳.۱۵ درس حسابان ۲ پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک

 

شبکه قران ومعارف اسلامی

ساعت ۱۵ درس احکام ۳ پایه ۱۲ رشته علوم ومعارف

ساعت ۱۵.۳۰ درس تاریخ اسلام ۳ پایه ۱۲ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۶ درس علوم ومعارف قرانی ۲ پایه ۱۱ رشته علوم ومعارف

ساعت ۱۶.۳۰ درس پیام آسمانی پایه ۸ درس دوممتوسطه دوره اول.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.