مرور برچسب

باشگاه میلان

ببینید: نفرین شماره ۹

در سال‌های اخیر ستاره‌های متعددی پیراهن شماره ۹ میلان را بر تن کرده‌اند و هیچ توفیقی در این تیم نداشتند.
بارگذاری مطالب بیشتر