مرور برچسب

سازمان تبلیغات اسلامی

سازمان اوقاف منحل می‌شود؟

سازمان اوقاف و امور خیریه که در حال حاضر زیر مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، یحتمل با یک نهاد حاکمیتی ادغام…