مرور برچسب

سعید محمد

سعید محمد: مستقل آمدم

دوطلب احتمالی سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: داوطلبان و نامزدها با کارنامه قابل قبول به عرصه انتخابات…