مرور برچسب

سیداحسان خاندوزی

سعید محمد سمت گرفت

احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی طی حکمی سعید محمد را به سمت دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه…