مرور برچسب

قیمت مسکن

قیمت مسکن روی پشت‌بام چند؟

در برخی محلات تهران پشت بام ها فروخته می شود. ساخت و سازهای غیرقانونی شبانه صورت می گیرد. در گرانترین منطقه تهران…
بارگذاری مطالب بیشتر