مرور برچسب

مهدی کروبی

مهدی کروبی رفع حصر شد؟

حسین کروبی با رد برخی نقل قول ها مبنی بر رفع حصر مهدی کروبی شرایط وی در دوران حصر را تشریح کرد.
بارگذاری مطالب بیشتر